Jak znaleźć adwokata?

Zawiłości prawa pracy, spory pracownicze czy kwestie związane z podejrzeniem mobbingu bywają niezwykle skomplikowane dla pracodawców. Coraz częściej zmuszeni są oni do korzystania z usług radców prawnych wyspecjalizowanych w tym właśnie obszarze głównie po to, by dbać o swoje interesy i chronić dobre imię.

Co robi radca prawny?

Prawo pracy obejmuje szereg ważnych i trudnych zagadnień: od spraw związanych z mobbingiem, poprzez kwestie emerytalne, umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne, wypowiedzenia umów aż po sprawy odszkodowawcze. Adwokat, z usług którego firma zamierza korzystać powinien posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie, poparte sukcesami w wyżej wymienionych obszarach. Jego kwalifikacje, wiedza, skrupulatność i zaangażowanie będą bowiem często decydować o zachowaniu jej prestiżu oraz będą zabezpieczać interesy przedsiębiorstwa.

Zakres działań kancelarii adwokackiej

Adwokat poza doradztwem reprezentuje również firmę w sądzie oraz gwarantuje pełną obsługę prawną, w skład której wchodzą następujące elementy, które składają się na prawo pracy:
– przygotowywanie dokumentacji pracowniczej
– sporządzanie i opiniowanie umów, kontraktów, regulaminów i kodeksów
– wszystkie kwestie związane z prawem autorskim
– sporządzanie i opiniowanie praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców
– udział w mediacjach pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
– zwolnienia grupowe

Sprawy pracownicze

Warto podkreślić, że prawo pracy reguluje nie tylko prawa i obowiązki pracodawcy, ale również pracownika. W związku z tym oferty kancelarii prawnych, które prężnie funkcjonują w obszarze prawa pracy obejmują także różnorodne sprawy pracownicze i przyjmują również zlecenia od pracowników. Do tych najważniejszych należą sprawy o zaległą pensję, odprawy, nękanie w pracy czy sprawy o przywrócenie do pracy. Dobry adwokat często prowadzi sprawy związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy czy odszkodowania w sytuacji rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z funkcjonującymi przepisami, co zdarza się stosunkowo często.